head  
       Nr. 1/2010 inneholder blant annet:

Leder Unn Christensen: Femte årgang

Forfatterintervju
Tine Kolstad: Lyset og kraften
– Atle Næss om Caravaggio

Litterære tekster

Anne Zooey Lind: Manusutvikling
Liselotte Steinwender: Med bindestrek
Tomas Espedal: GÅ. Eller kunsten å leve et vilt
og poetisk liv (utdrag)
---
Fra tekstkonkurransen om Møte(t)
Egil Aassved: Technicolor
Synnøve G. Flåthe: Forlatt
Jacob Joneberg: …då sjåast me, #Red_devil

Dikt
Lillian Skow: Lyst
Brev til redaksjonen Kirsten Bøe: Lyden av vinterrose

Essay
Martin Blindheim: Hva er det med Roma

Reportasjer
Ingeborg Margrete Andersen: Med bok i magen
Unn Christensen: Med historien inn i framtida
Tine Kolstad: På litteratur-tur
Musisk portrett Phil Sutcliffe : Alltid fri

Faste spalter
Retorikk
Eirik Vatnøy og Simen Mosberg:
Tale – mer enn «bare prat»
---
Unge stemmer v/ Kristina Quintano
Malin Jacobsen: Drageflygeren
---
Enquete
Kaia Holm Toreg :
Hvem leser hva – på flyplassen
---
Bokomtaler
Johan L. Tønnesson: Verdens hellige skrifter
Torlaug Løkensgard Hoel: Små ord for store spørsmål
av Nils Christie


   
 
lenke til forside