head  
       Nr. 2/2010 inneholder blant annet:

Leder Unn Christensen: Spranget

Litterære tekster om spranget
Intervju med Mikael Wiehe
Du + Bokforlaget = sant?
Ny bok om Nietzsche: Tok livet på fersk gjerning
Debatt: Om å dikte fram virkelighet
Essay: De som ikke er med.
Dessuten: Kunstnerportrett, litterær matspalte,
dikt, korttekster og andre tekster, blant annet
om bokverket Sakprosa i skolen.

   
 
lenke til forside