head    
         

Langsom journalistikk

Aftenposten Innsikt skriver i mai 2011 om kvartalstidsskriftet Delayed Gratifi cation, som utgis av det nystartede Slow Journalism Company i England, og om det franske magasinet XXI, som er en blanding av magasin og bok. Dybde og ettertanke er viktige stikkord, samt design og følelsen av papir. De har ikke annonser, og initiativtakerne har satset sparepengene sine på prosjektet. Mange fellestrekk med STEMMER. Vi prøver å utforske noen temaer, med essayistisk og kanskje også impresjonistisk tilnærming. Et viktig mål for oss er å få fram nye litterære stemmer. I dette nummeret presenterer vi to tekster som juryen i 2010 la spesielt merke til i _ orårets tekstkonkurranse om Spranget. Samtidig utlyser vi en ny tekstkonkurranse, denne gangen om Naturens stemmer.


Dette temanummeret om å skrive sangtekster kommer ut på Bob Dylans 70-års dag. Vi startet med Mikael Wiehe, et essay om litterære kvaliteter i sangtekster og intervju med Elling Borgersrud i Gatas Parlament. Mange innspill kom underveis: en tekst om Nick Cave, et intervju med Liv Kreken. Unge stemmer og vår nye skrivespalte handler denne gangen om å skrive sangtekster. Retorikkspalten tar opp retorikkens rytmer og rytmenes retorikk. Sanglyrikk er temaet for en tekst om Stein Erik Lundes tekster og for Helge Torvunds Alabama? En lang tekst av Trille, som skrev viktige sanger på 1970- og 80-tallet, presenteres bare på nettet. Og sist, men ikke minst, har vi et intervju med to unge tekstforfattere, Marit og Marlin, se: www.stemmer.no Vi lot oss inspirere av Bøygen nr. 3/2008 som handler om sangtekster. Redaksjonen i Bøygen, et litterært tidsskri_ ved Universitetet i Oslo, består av masterstudenter i litteratur. I artikkelen Sju knep for sangtekster skriver Hans Rotmo at en god sang er en syntese av ord og musikk. De har noe felles, ordene og tonene: rytme. Og klang. Metaforer skal gi gjenkjennelse og ny erkjennelse: «Av en eller annen grunn blir det best hvis metaforene har noe aktivt over seg. Og helst bør de ha en overraskende sammenkobling. 'Opplysning' er en dårlig metafor fordi den brukes til daglig, og den er passiv. 'Natten knirker mot dag' er nytt og oppfi nnsomt», skriver Rotmo.


Langsom journalistikk faller sammen med en annen trend, nemlig sammenslutningen av langsomme byer. STEMMER har i mange artikler skrevet om Cittaslow. Denne gangen presenterer vi Eidskog, som er medlem av nettverket, i artikkelen Til Børli-land. Der har vi også et intervju med rådmannen i Kristinestad, den første fi nske byen, som i april 2011 ble medlem av Cittaslow. Dette fi nner du på nettsiden vår. Vi gratulerer Kristinestad med medlemskapet – og Bob Dylan med dagen 24. mai 2011! Å arbeide med dette temaet ble en essayistisk reise gjennom et utvalg av samtidas spenstige stemmer. I tillegg til sangtekster, presenterer vi også mange dikt denne gangen. Les, og nyt!

Unn Christensen