head    
         
En kjede av STEMMER

Det er en flott gjeng som står bak STEMMER, og alle har satt sine spor i de to siste numrene. Vår tidligere medarbeider Sonja Nyegaard har kommet med en ny diktsamling, og et av diktene trykkes på side 21. Jeg er stolt over å presentere de to tekstene som juryen la spesielt merke til i fjorårets tekstkonkurranse om Avhengighet, som vi arrangerte sammen med =Oslo, se side 23–25.

Forfatterskolen har denne gangen omtale av to nye bøker om å lese og skrive – og om grenser for sakprosa. Har du lyst til å starte en skrivesirkel? Les teksten på side 35–36, som inspirerer til nettopp det. Kanskje «2084» kan være et godt tema?

Klassisk litteratur er tema denne gangen, med fokus på Jane Austen, Brontë-søstrene og den mer ukjente Madeleine de Scudery. Dette spennet mellom godt etablerte og nye stemmer er kjernen i STEMMER, som nå arrangerer en tekstkonkurranse for 14. gang. Denne gangen med tema «2084», se utlysning på side 22.

Vi har vært uten støtte fra Kulturrådet de siste tre årene, og det er nærmest umulig å utgi STEMMER uten den årlige støtten på 50 000 kroner selv om alt redaksjonelt arbeid utføres gratis. Kanskje bladet har hatt sin tid? Jeg føler at vi langt på vei har innfridd vår visjon om at hvert nye nummer skal bli bedre enn det forrige, og det er trist hvis vi må legge det ned. Det jeg er mest stolt av, er den årlige tekstkonkurransen med profesjonell jury, som har vurdert 577 tekster siden vi startet i 2006. Det er også morsomt at flere av dem som har vunnet hos oss, har debutert med romaner etterpå. Blant annet Maria Kjos Fonn, som vant STEMMERs tekstkonkurranse i 2007 og 2010. Hun har fått stor oppmerksomhet for sin andre bok Kinderwhore, som vi anmelder i dette nummeret. Men det er også flere andre som har debutert, og vi vil trekke fram flere av disse bøkene i nr. 2, takket være en liten støtte fra Fritt Ord.

Jeg forstår at det er vanskelig for Kulturrådet å avgjøre hvilke tidsskrift som skal få støtte. Jeg tror vi trenger et magasin som arrangerer årlige tekstkonkurranser for å få fram nye litterære stemmer.

I min naivitet inviterer jeg til en liten gerilja for STEMMER. Det er så mye det er viktigere å støtte, ikke minst ofre for krig (Jemen) og naturkatastrofer (Mosambik). Men hvis 166 av oss skaffer én abonnent hver, er vi i mål. Da klarer vi å utgi to nummer i året.

Nå som Tidsam har sagt opp kontrakten med STEMMER og mange andre tidsskrift (dette er siste nummer de selger i Narvesen), hadde det vært spennende om vi alle kunne spørre etter STEMMER hver gang vi oppsøker Narvesen. Jeg kjenner et par stykker som alltid setter STEMMER litt lenger fram når de er innom en kiosk som selger det. På den måten blir bladet mer synlig, og kanskje flere får lyst til å kjøpe det? Vi er faktisk avhengig av dere for å fortsette dette spennende prosjektet. Slike tanker går jeg og baler med.

Døden lurer bak biografiene, skal vi tro teksten på side 30–31: «For ikke å forsvinne fullstendig, er vi avhengige av de gjenlevendes hukommelse, men også av språket. Det kan virke som om det bare er gjennom dette vi kan foreviges. Ved å ty til ordene håper vi å overvinne døden selv.»

Unn Christensen