head  
       

 

NY tekstkonkurranse

Tema:

Generell informasjon:
Frist for innlevering: 1. september 2013
Bare én tekst per deltaker.

Teksten sendes som vedlegg til e-post til
unn-c@online.no
NB Skriv navn, adresse og telefonnummer
i meldingen – ikke i vedlegget.

Eller i posten:
STEMMER, Strandvn. 2, 3186 Horten
Send tre eksemplarer av teksten, med sidetall.

Vi ønsker litterære tekster i alle sjangere.
Lag din egen overskrift.
Teksten må ikke ha vært publisert tidligere.

Vær oppmerksom på:
Lengde: Teksten må ikke overstige 2000 ord.
1,5 linjeavstant, normale marger og sidetall.

Hvis du sender inn dikt:
Maksimum tre dikt (innen rammen av 2000 tegn)
som sendes i samme dokument.
Vi vil spesielt oppfordre forfattere/skribenter med
minoritetsbakgrunn til å delta.

Juryen består av:
Torlaug Løkensgard Hoel, professor ved NTNU og fagbokforfatter. Hun har redigert og skrevet flere bøker
om å skrive og har holdt en rekke skrivekurs.

Tine Kolstad, journalist og fagbokforfatter.
Hun har holdt skrivekurs på Institutt for Journalistikk i 23 år, og har utgitt to bøker om henholdsvis dramaturgi for journalister og journalister i skriveprosessen.

Khalid Salimi, festivalsjef for Mela, kunstnerisk leder for Stiftelsen Horisont og sjefredaktør i Samora Magasin. Han var nestleder i Norsk Kulturråd (1996–2004).

Juryen avslutter sitt arbeid ca. 1. oktober, og alle blir tilskrevet før 15. oktober. De premierte tekstene trykkes i STEMMER nr. 2/2013, som utgis ca. 15. november.

Premier:
1. premie: 5000 kroner
2. premie: 3000 kroner

Vinnere av STEMMER prisen 2012, Gunnar Hagen, Cathrine Finstad og Hilde Kat. Eriksen

 

Fra utdelingen av
STEMMER prisen 2012. Kunstnerisk innslag ved Nina Andresen-Borud, Verena Waddel og Dag-Michael Andresen

 
 
lenke til forside